Miyokard enfarktüs yani kalp krizi, koroner damarlardaki tıkanma sonucu o damarın beslediği bölgedeki kalp kaslarının kalıcı hasara uğraması ve ölmesi sonucu meydana gelir. Kalp krizlerinin çoğu koroner arterlerin oluşan bir pıhtıyla tıkanması sonucu meydana gelir.

Tedavisi: Kalp krizinde, hastanın hastaneye hızlı ulaştırılması çok büyük önem taşır. Burada saniyelerin bile önemi vardır. Acil müdahale sırasında damarın açılması ve kalbin tekrar beslenmesi hedeflenir. Bunun için anjiyoplasti, anjiyoplastiye uygun olmayan durumlarda da by-pass cerrahisi düşünebilir.