Kalbi besleyen damarları ilgilendiren en önemli sorun damar sertliğidir. Damar sertliğinde, damarlarda başta kolesterol olmak üzere birtakım maddeler damarların çeperinde birikir, damarlarda daralmaya ve tıkanıklıklar oluşmasına neden olur.

Tedavisi: Damarlarda herhangi bir tıkanma olup olmadığını anlamanın en kesin yolu koroner anjiyografi ile kalbi besleyen damarların görüntülenmesidir. Anjiyografi sırasında, darlık tespit edildiği durumlarda balonla damar açılabilir (Balon anjiyoplastisi) ya da yine gerekli görüldüğü durumlarda, uzman doktorun kararına göre stentveya ilaçlı stent yerleştirilebilir.